Numele şi acronimul grupului de lucru SRIM WG ImaMed – “Imagistică Medicală”
Coordonator Mihaela Ionescu
Instituția Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova
Localitatea Craiova
email mikiionescu81@yahoo.com
SRIM_ImaMed@yahoogroups.com
Obiective
  • Să studieze tehnicile moderne de procesare a imaginilor cu caracter medical în vederea asistării cadrelor medicale în activităţile de diagnosticare şi tratament.
  • Să promoveze aprofundarea algoritmilor de actualitate în procesarea avansată a imaginilor medicale, în special pe parte de analiză, reconstrucţie şi segmentare.
  • Să disemineze rezultatele obţinute şi proiectele cu rezultate de bună practică.
Membri Mirela Frandes
Antoanela Naaji
Jon Sfera