Numele şi acronimul grupului de lucru SRIM WG DENT – ”Informatica Dentara”
Coordonatori Elena Podoleanu
Ioan Călugăr
Instituția Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Societatea de Informatică Medicală Dentară din România (SIMDR)
Localitatea București
email elena.podoleanu@gmail.com
office@simdr.ro
Obiective
  • Colaborarea cu organizaţii de profil naţionale sau internaţionale în scopul asigurării calităţii actului medical dentar.
  • Sprijinul continuu în crearea şi utilizarea de modele şi standarde locale, regionale sau naţionale pentru evidenţa electronică a datelor dentare.
  • Introducerea şi utilizarea înregistrărilor electronice dentare în cabinetele/clinicile de medicina dentara
  • Promovarea utilizării tehnologiilor IT&C, a modelelor, standardelor , sistemelor informatice în medicina dentară
  • Participarea şi susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare în medicina dentară şi promovarea publicării rezultatelor
  • Armonizarea înregistrărilor electronice dentare - EOHR cu înregistrările electronice medicale - EHR.
  • Militează pentru introducerea şi utilizarea uniformă a inregistrărilor electronice dentare în cabinetele/clinicile de medicina dentara.